Methode

Wij bieden agile managementtechnieken aan op basis van beproefde methoden (bv. Rolgebaseerd Governance, Spotify-model, Modern Agile, Scrum, Spiral Dynamics) om uw bedrijf te optimaliseren en snel tot ontwikkeling te brengen.

Clarity_illustration_08

Bent u bedrijfsleider of HR-directeur?

Hoe vermindert u psychosociale risico’s en vervangt u werkstress en burn-outs door geluk op het werk? Wilt u regelmatige feedback krijgen over de betrokkenheid van uw werknemers? Zoekt u een manier om uw HR-beleid aan te passen op basis van betrouwbare gegevens? Wilt u de zelfstandigheid van uw medewerkers vergroten?

Met behulp van onze gestructureerde aanpak kunnen wij deze vragen samen grondig onderzoeken om helderheid binnen uw organisatie te brengen (DeepScan). Na een korte periode (zes tot acht weken) leveren wij een rapport op basis van de gedane metingen, gevolgd door een voorstel om uw organisatie te upgraden.

Wij zouden ons kunnen beperken tot het voorstellen van een reorganisatie van het management en de interne invloeden volgens het Liberation Management-concept. Maar we gaan meer de diepte in met onze procedure. Wij baseren ons op agile methoden: nauwkeurige en gestructureerde concepten die al meer dan tien jaar hun nut hebben bewezen voor kmo’s en multinationals.

Agile change, een gestructureerde methode

Clarity biedt agile en efficiënte managementtechnieken om uw bedrijf te optimaliseren en snel te laten groeien door middel van zelfstandigheid, creativiteit, initiatief en co-creatie. Ontdek hoe u de spontane motivatie en het potentieel van uw teams kunt vergroten.
Deze verandering vindt plaats in drie fasen:

 • Eerste fase: onderzoek en diagnose
 • Tweede fase: implementatie van de verandering
 • Derde fase: transformatie van de materiële en omgevingsbeperkingen

Eerste fase:
Onderzoek en diagnose

 1. Onderzoek en analyse van de waarden en cultuur van uw bedrijf: Wat is het DNA van uw organisatie?
 2. Onderzoek en analyse van het strategisch plan van het bedrijf
 3. Onderzoek en analyse van de talentverdeling in een team, een afdeling en/of de organisatie

DOEL: Ervoor zorgen dat de beoogde veranderingen op de wortels van de organisatie zijn afgestemd.

DELIVERABLES: Volledig rapport (metrics), effectmatrix, richting van de verandering en relevante methode voor agile change: Rolgebaseerd Governance, Scrum, Lean, Sociocracy enzovoort.

Tweede fase:
Implementatie van de verandering

DOOR U GEDAAN (Autonomy & Coaching) …
Zodra de eerste fase van het proces is afgerond en het effect van de gewenste verandering geanalyseerd is, stellen wij een implementatieplan volgens de aangewezen methode op, dat wij aan u meedelen. Na goedkeuring van het implementatieplan zorgen onze teams voor een doeltreffende uitvoering ervan.

OF DOOR ONS VERZORGD (Consulting & PM):
Wij kunnen ook een implementatieplan volgens de aangewezen methode opstellen en aan u meedelen. Na goedkeuring van het implementatieplan zorgen onze teams voor een doeltreffende uitvoering ervan.

Derde fase:
Transformatie van de materiële en omgevingsbeperkingen

 1. Analyse van de specifieke beperkingen van uw bedrijf
 2. Opstellen van een overzicht van eisen
 3. Validering
 4. Offerteaanvraag bij partners
 5. Selectie
 6. Uitvoering
 7. Coördinatie van het project
 • Eerste fase
 • Tweede fase
 • Derde fase

Waarom kiezen voor agile change?

In België is 12% van het personeel wel en 66% niet betrokken, terwijl 22% van het personeel actief geen betrokkenheid toont.*
De hiërarchische vorm van bedrijfsmanagement heeft zijn grenzen bereikt. De governancemodellen moeten veranderen, ook als er geen generatie Y zou zijn. 

1

In een traditioneel bedrijf praten we over functies

Iemand wordt aangenomen volgens zijn basiscompetenties en beperkt zich vervolgens vrijwel uitsluitend daartoe.

Het is beter om te praten over missies en toegevoegde waarde

 • Samenstelling van een afdelingsoverschrijdend team

 • Omschrijving van de rollen volgens ieders toegevoegde waarde voor de vastgestelde missie
 • Indienstneming als een rol noodzakelijk is en niet intern bestaat
 • De rollen van alle medewerkers groeien met het bedrijf mee

 • Iemand kan verschillende met elkaar verbonden rollen hebben
2

In een traditioneel bedrijf worden de eindbeslissingen op basis van eenrichtingsverkeer (top-down) door het topmanagement genomen

Met agile change wordt de directie een dirigent

 • Verdeling van het gezag binnen de teams

 • Beslissingen worden op lokaal niveau genomen (per missie, per team)
3

In een traditioneel bedrijf zorgt eenrichtingsverkeer bij bottom-up relaties vaak voor lange en soms eentonige procedures

Samen kunnen we dat veranderen!

Met de iteratieve methode, waarbij elk idee staat voor:

 • 1 initiatief
 • 1 missie (of opdracht binnen een missie)
 • 1 beslissing
 • 1 uitvoering

​De structuur is dynamisch, geschikt voor verandering en ontwikkeling, en past zich voortdurend aan.

4

In een traditioneel bedrijf gehoorzaam ik en doe ik mijn werk van 9 tot 5

Met agile change:

Waardering:

 • Mijn intelligentie wordt gewaardeerd en gerespecteerd
 • Ik ben in staat om oplossingen aan te dragen
 • Ik heb verantwoordelijkheid in mijn werk

Persoonlijke ontwikkeling:

 • Mijn initiatieven worden aangemoedigd
 • Ik leer van mijn collega’s
 • Ik voel me persoonlijk betrokken bij en ben loyaal tegenover het bedrijf

Co-creatie:

 • Ik co-creëer voortdurend met mijn collega’s
 • We hebben verantwoordelijkheid en zijn georganiseerd in zelfsturende teams

*Bron : State of the global workplace, Gallup, Inc, 2013

Gebruikte methoden

Rolgebaseerd Governance

Rolgebaseerd Governance is een compleet zelfmanagementsysteem. Het helpt organisaties om flexibel te zijn, snel te reageren en zich op hun mission...

Meer informatie

Scrum

Scrum is een agile methode die oorspronkelijk afkomstig is uit de IT-sector, maar die tegenwoordig in allerlei andere bedrijfstakken wordt toegepast....

Meer informatie

Spotify-model

Het belangrijkste voordeel van grootschalig projectmanagement met het Spotify-model is het ontstaan van agile teams die heel solidair zijn met...

Meer informatie

Modern agile

De Modern Agile-methode wil de principes van de agile en lean beweging blootleggen en gebruiken om agile organisaties te vormen en hun ontwikkeling op...

Meer informatie

Spirale Dynamics

Tijdens de ontwikkeling van een persoon, een organisatie of een samenleving ontstaan modellen van de nieuwe wereld, die in een eindeloze ontwikkelingsspiraal...

Meer informatie

Officevibe

Officevibe is een tool waarmee in realtime de mate van betrokkenheid van werknemers gemeten kan worden. Volgens Officevibe wordt de betrokkenheid van...

Meer informatie

Teal

Dit is een systeem van shared governance. Teal gaat uit van het meest ‘ontwikkelde’ niveau van menselijk bewustzijn tot nu toe en beschouwt de...

Meer informatie