Veelgestelde vragen

Als ik mijn organisatie wil verbeteren, ben ik dan verplicht tot een volledige transformatie met het risico dat er een grote instabiliteit ontstaat? Hoe lang kan een transformatie of upgrade duren? In dit onderdeel vindt u het antwoord op al uw vragen.

Clarity_illustration_07

In een grote onderneming is de vakbondsafvaardiging het niet altijd eens met dergelijke veranderingen. Hoe stellen jullie dit punt aan de orde?

In een grote onderneming is de vakbondsafvaardiging het niet altijd eens met dergelijke veranderingen. Hoe stellen jullie dit punt aan de orde?

Wij zijn ons ervan bewust dat dit soort verandering altijd voor wantrouwen zorgt. Maar verschillende vakbondsorganisaties interesseren zich voor het onderwerp en stellen hun mening bij. Het lijkt ons van het grootste belang om ze te betrekken bij een gezamenlijke gedachtewisseling op basis van inspraak. Wij overwegen deze participatie vanaf de eerste fase van onze interventie, te weten de diagnose.

Hoe kunnen jullie de resultaten garanderen die jullie aankondigen?

Hoe kunnen jullie de resultaten garanderen die jullie aankondigen?

Wij hebben wetenschappelijke tools waarmee we de mate van betrokkenheid van uw werknemers in realtime kunnen meten. Daardoor kunnen we als het ware een foto maken aan het begin van de opdracht. De resultaten worden ondersteund door onze eerste diagnose. Hierdoor kunnen wij op elk moment corrigerende maatregelen nemen als dat nodig.

Zijn er nog andere voordelen als ik mijn bedrijf in een agile organisatie transformeer?

Zijn er nog andere voordelen als ik mijn bedrijf in een agile organisatie transformeer?

  • Uw organisatie wordt aantrekkelijker voor millennials
  • Uw werknemers voelen zich betrokken en gemotiveerd

Jullie hebben het over de zelfstandigheid van medewerkers en teams, maar is dat voor iedereen geschikt?

Jullie hebben het over de zelfstandigheid van medewerkers en teams, maar is dat voor iedereen geschikt?

Nee, helaas is zelfstandigheid niet voor iedereen geschikt. Maar met onze eerste diagnose bestaande uit een QuickScan en een DeepScan kunnen we het effect van een dergelijke verandering op de medewerkers zo goed mogelijk in kaart brengen en specifieke begeleidingsmaatregelen voorstellen nog voordat met de verandering wordt begonnen.

Is jullie methode meer geschikt voor grote ondernemingen of juist voor kmo’s?

Is jullie methode meer geschikt voor grote ondernemingen of juist voor kmo’s?

Met onze gerichte methode kunnen we alle organisaties helpen, ongeacht hun omvang en mate van volgroeidheid.

Jullie presenteren verschillende benaderingswijzen, verschillende methoden. Hoe kies ik de juiste methode voor mijn organisatie?

Jullie presenteren verschillende benaderingswijzen, verschillende methoden. Hoe kies ik de juiste methode voor mijn organisatie?

Alle methoden zijn evenveel waard en worden gekozen aan de hand van verschillende criteria die we heel zorgvuldig wegen, zoals de omvang en de mate van volgroeidheid van uw organisatie. Wij overwegen nooit een transformatie zonder dat we van tevoren met zekerheid weten dat er sprake is van afstemming op de cultuur, de waarden, het talent en het strategisch plan van de organisatie. Dankzij de eerste diagnose kunnen we de mate van volgroeidheid van het bedrijf vaststellen en ook een specifieke methode adviseren.

Hangt het succes van agile change binnen een organisatie niet in hoofdzaak af van de externe consultant (of directeur) die de verandering introduceert of uitvoert?

Hangt het succes van agile change binnen een organisatie niet in hoofdzaak af van de externe consultant (of directeur) die de verandering introduceert of uitvoert?

Dat is inderdaad een van de gevaren waarmee we meermaals te maken hebben gehad in het kader van Liberation Management. Bij Clarity streven we ernaar om u zo snel mogelijk zelfstandig te laten worden wat betreft het dagelijks beheer van deze verandering. Daartoe trainen we een intern team dat de verantwoordelijkheid heeft om de aansturing voort te zetten en dat onder ons toezicht staat. Holocracy stemt overigens perfect met deze visie overeen: de externe consultant verdwijnt namelijk ten gunste van de governancemechanismen die uit de methode voortvloeien.

Als ik mijn organisatie wil verbeteren, ben ik dan verplicht tot een volledige transformatie met het risico dat er een grote instabiliteit ontstaat?

Als ik mijn organisatie wil verbeteren, ben ik dan verplicht tot een volledige transformatie met het risico dat er een grote instabiliteit ontstaat?

Nee, natuurlijk niet! Als organisatiearchitecten ontwerpen we nieuwe organisatievormen op basis van wat al bestaat, wat goed werkt en meer als het klikt!

Hoe lang kan een transformatie of upgrade duren?

Hoe lang kan een transformatie of upgrade duren?

Het goede (of slechte) nieuws is dat agility een proces van voortdurende verbetering is en dus nooit ophoudt. Als u enkel de implementatie van een nieuw managementmodel zoals bijvoorbeeld Holocracy overweegt, moet u rekenen op zes maanden om de praktijken onder de knie te krijgen en nog eens zes maanden om het model zelfstandig te beheren.

Is agility niet gewoon een modeverschijnsel?

Is agility niet gewoon een modeverschijnsel?

Bedrijven staan tegenwoordig onder grote druk als gevolg van de mondialisering en de digitalisering. Deze twee factoren brengen dezelfde eisen met zich mee: snelle besluitvorming, handelingssnelheid, zelfstandigheid en aanpassingsvermogen. Bureaucratische en hiërarchische organisatievormen bevorderen machtsspelletjes en zijn daarom minder geschikt in dat verband. Agility is meer dan een modeverschijnsel: het is een voorwaarde om te overleven voor moderne bedrijven.

Wat gebeurt er met de managers in een bedrijf waar de teams zelfstandig werken?

Wat gebeurt er met de managers in een bedrijf waar de teams zelfstandig werken?

De manager neemt geen beslissingen meer namens de medewerkers en oefent geen gezag meer over hen uit. In plaats daarvan lijkt zijn rol meer op die van een tuinman, die zijn planten of zaden verzorgt om ze te laten groeien. Hebt u trouwens ooit een tuinman gezien die zijn zaden het bevel gaf om te groeien?