Rolgebaseerd Governance

Rolgebaseerd Governance is een compleet zelfmanagementsysteem. Het helpt organisaties om flexibel te zijn, snel te reageren en zich op hun mission statement te richten door de nadruk te leggen op een hoge mate van zelfstandigheid voor de werknemers en duidelijke spelregels en een duidelijke structuur te bieden.

Drie kernaspecten van het Rolgebaseerd Governance:

DYNAMISCHE AANSTURING

De creativiteit en het initiatief van iedere medewerker worden gewaardeerd, ongeacht zijn of haar oorspronkelijke functie. Voor elk idee of initiatief wordt een missie ontwikkeld (voorgesteld door een cirkel). Binnen de cirkel worden de rollen bepaald volgens ieders toegevoegde waarde en worden een leider en een rapporteur aangewezen.

ORGANISATIE IN CIRKELS

De piramidestructuur wordt opgegeven ten gunste van een organisatie in cirkels. De hiërarchie is gebaseerd op meerrichtingsverkeer en is aan verandering onderhevig.

TWEE SOORTEN REGELMATIGE VERGADERINGEN PER CIRKEL

  • Strategische governancevergaderingen: 1 keer per maand: visie van het bedrijf, organisatie, zoeken naar oplossingen, ontwikkeling van een nieuwe missie binnen de huidige cirkel om een vraag grondig te onderzoeken enz.
    -> Welke organisatie?
  • Operationele vergaderingen: 1 keer per week: invoering, resultatenanalyse, doeltreffendheidsmeting.
    -> Welke acties?

Volgende methode Terug naar de lijst van methoden