Voys Control: Holacratisch bestuur brengt belbedrijf supergroei!

Het Groningse telecombedrijf Voys van Mark Vletter (38) kent geen managers. Wie salarisverhoging wil, moet aan zijn collega’s vragen of dat terecht is.

Voys Control: Holacratisch bestuur brengt belbedrijf supergroei! Picture

Mark Vletter houdt zich niet langer bezig met het personeelsbeleid binnen zijn bedrijf. Hij laat dat over aan collega’s die met de nieuwe medewerker zullen moeten samenwerken. Bij Voys is er geen leidinggevende en Mark Vletter streeft ernaar dat iedereen zich goed voelt. Om dat te bereiken probeert hij al sinds 2008 het gepaste organisatiesysteem op te zetten.
“Daniel Pink heeft een boek geschreven, Drive, over de drie dingen die zin in werk geven: ten eerste autonomie, ten tweede meesterschap, dat je je kan verbeteren, en ten derde purpose, dat iemand kan bijdragen aan iets groters dan zichzelf. Als je voor die dingen kan zorgen, dan krijg je collega's die drive hebben. Als je dat kan faciliteren, heb je een heel veilige werkplek, waar mensen hun authentieke zelf kunnen zijn.”

In 2015 introduceerde Mark Vletter Holocracy ®️ in zijn ondernemingen en dat was een succes!

“De kern van het gedachtegoed is dat voor iedereen helder is waarvoor de organisatie staat, en je probeert iedereen in staat te stellen om zijn rol daarin zo goed mogelijk te vervullen. Het is daarbij belangrijk dat mensen autonoom kunnen handelen, en beter kunnen worden in de rol die ze hebben, dat ze beslissingsbevoegd zijn om geld uit te geven of middelen aan te spreken. Dat zorgt voor meer drive, en uiteindelijk gaan mensen daardoor gelukkiger naar hun werk.”

Meer info hier

Onze diensten hier

Retour